ผลรางวัลแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลหญิงอุดมศึกษา 2016

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(ชนะ ม.รัตนบัณฑิต 3-1 เซต)

ทีมแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลหญิงอุดมศึกษา 2016
ตบหัวเสายอดเยี่ยม

กรรณิการ์ ธิปะโชติ (ม.ศรีปทุม)
พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์ (ม.รัตนบัณฑิต)

ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม

สินีนาฎ โพธิ์เจริญ
(ม.รัตนบัณฑิต)

ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม

ชิตพร กำลังมาก (ม.ศรีปทุม)
ศศิวิมล แสงปาน (ม.รัตนบัณฑิต)

เซ็ตยอดเยี่ยม

กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
(ม.ศรีปทุม)

ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม

สุพัตรา ไพโรจน์
(ม.รัตนบัณฑิต)

นักกีฬาทรงคุณค่า

กรรณิการ์ ธิปะโชติ
(ม.ศรีปทุม)

ผลรางวัลแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลหญิงอุดมศึกษา 2015

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

(ชนะ ม.ศรีปทุม 3-0 เซต)

ทีมแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลหญิงอุดมศึกษา 2015
เสิร์ฟยอดเยี่ยม

โสรยา พรมหล้า
(ม.ศรีปทุม)

ตบยอดเยี่ยม

อัจฉราพร คงยศ
(ม.รัตนบัณฑิต)

สกัดกั้นยอดเยี่ยม

ชิตพร กำลังมาก
(ม.ศรีปทุม)

เซ็ตยอดเยี่ยม

โสรยา พรมหล้า
(ม.ศรีปทุม)

ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม

พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
(ม.รัตนบัณฑิต)

ผู้ทำคะแนนสูงสุด

อัจฉราพร คงยศ
(ม.รัตนบัณฑิต)

นักกีฬาทรงคุณค่า

พรพรรณ เกิดปราชญ์
(ม.รัตนบัณฑิต)

ผลรางวัลแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลหญิงอุดมศึกษา 2014

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ชนะ ม.รัตนบัณฑิต 3-2 เซต)

ทีมแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลหญิงอุดมศึกษา 2014
เสิร์ฟยอดเยี่ยม

สุทัตตรา เชื้อวูเหลิม
(ม.รัตนบัณฑิต)

ตบยอดเยี่ยม

ปิยะธิดา ละสูงเนิน
(ม.รัตนบัณฑิต)

สกัดกั้นยอดเยี่ยม

คารีน่า เคร้าเซอ
(ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)

เซ็ตยอดเยี่ยม

กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
(ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)

ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม

สุพัตรา ไพโรจน์
(ม.รัตนบัณฑิต)

ผู้ทำคะแนนสูงสุด

ธนาภรณ์ ทีสุกะ
(ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)

นักกีฬาทรงคุณค่า

จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา
(ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)