ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2018

รอบคัดเลือก ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2018

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครแข่งขันฟุตบอล แชมป์กีฬา 7 สี ครั้งที่ 16

* งานแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดา)

ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จังหวัด
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
2 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี
4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี
5 โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพฯ
7 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
8 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม
9 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม
10 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม
11 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
12 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพฯ
13 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพฯ
14 โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบุรี
15 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
18 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
21 โรงเรียนผดุงอิสลาม นครนายก
22 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ
23 โรงเรียนพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู
24 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สระบุรี
25 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน นนทบุรี
26 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
27 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
28 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น
29 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
30 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
31 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก
32 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
33 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
34 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม แพร่
35 โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี
36 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
37 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา
38 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ
39 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
40 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ
41 โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
42 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
43 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
44 โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
45 โรงเรียนลานสักวิทยา อุทัยธานี
46 โรงเรียนขามสะแกแสง นครราชสีมา
47 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
48 โรงเรียนเทศบาลจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
50 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี
51 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
52 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อยุธยา
53 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
54 โรงเรียนอ่างศิลา พิทยาคม ชลบุรี
55 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สุรินทร์
56 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
57 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
58 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
59 โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพฯ
60 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ปราจีนบุรี
61 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ตราด
62 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร
64 โรงเรียนบางประกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
65 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สกลนคร
66 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
67 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี
68 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
69 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
70 โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ
71 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สุรินทร์
72 โรงเรียนตากสินระยอง ระยอง
73 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพฯ
74 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
75 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
76 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
77 โรงเรียนอมตวิทยา ขอนแก่น
78 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
79 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี
80 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี ปทุมธานี
81 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร
82 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
83 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ปทุมธานี
84 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี
85 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ทีมวาง B) ขอนแก่น
86 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ
87 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี
88 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพฯ
89 โรงเรียนศาสนวิทยา กรุงเทพฯ
90 โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล
91 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง
92 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
93 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่
94 โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา
95 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
96 โรงเรียนร่องคำ กาฬสินธุ์
97 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
98 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ
99 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
100 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ราชบุรี
101 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม
102 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
103 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ราชบุรี
104 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ชลบุรี
105 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี
106 โรงเรียนวิบูลวิทยา ระยอง
107 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพฯ
108 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
109 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
110 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ
111 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ฉะเชิงเทรา
112 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต ปทุมธานี
113 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
114 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
115 โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี
116 โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ
117 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
118 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
119 โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่
120 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
121 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
122 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
123 โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ชัยภูมิ
124 โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
125 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตาก
126 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
127 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
128 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
129 โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
130 โรงเรียนมหาวิชานุกูล มหาสารคาม
131 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา
132 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี
133 โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
134 โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
135 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
136 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
137 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพฯ
138 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพฯ
139 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
140 โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี
141 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี
142 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
143 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
144 โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี
145 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
146 โรงเรียนปทุมคงคา (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
147 โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา
148 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพฯ
149 โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุรี
150 โรงเรียนบางปะอิน อยุธยา
151 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
152 โรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์
153 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
154 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ
155 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
156 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
157 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
158 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
159 โรงเรียนบางประอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" อยุธยา
160 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
161 โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
162 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
163 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
164 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพฯ
165 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ทีมวาง A) ชลบุรี
166 โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น
167 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง
168 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
169 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
170 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
171 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
172 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อ่างทอง
173 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
174 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
175 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ
176 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ
177 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
178 โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี (ทีมวาง B) ปทุมธานี
179 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
180 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพฯ
181 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สระแก้ว
182 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพฯ
183 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
184 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
185 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
186 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
187 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
188 โรงเรียนเมืองนครนายก นครนายก
189 โรงเรียนเบญจมราชารังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
190 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี
191 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
192 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
193 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
194 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ
195 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
196 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร
197 โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง
198 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
199 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพฯ
200 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
201 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
202 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
203 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ
204 โรงเรียนสารวิทยา (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
205 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
206 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (ทีมวาง A) สมุทรปราการ
207 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
208 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (ทีมวาง B) ชลบุรี
209 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพฯ
210 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ
211 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
212 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง
213 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (ทีมวาง B) นนทบุรี
214 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ สตูล
215 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อยุธยา
216 โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย
217 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
218 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา
219 โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
220 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
221 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพฯ
222 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ นนทบุรี
223 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
224 โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพฯ
225 โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
226 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพฯ
227 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี
228 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก
229 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพฯ
230 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
231 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
232 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก
233 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
234 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
235 โรงเรียนกุดจิกวิทยา นครราชสีมา
236 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖) ชลบุรี
237 โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี
238 โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
239 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
240 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
241 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี
242 โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี
243 โรงเรียนศาสนบำรุง สงขลา
244 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา
245 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพฯ
246 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
247 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
248 โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพฯ
249 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
250 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
251 โรงเรียนไทรน้อย นนทบุรี
252 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
253 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
254 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
255 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ
256 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม (ทีมวาง B) นนทบุรี
257 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี
258 โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
259 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
260 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
261 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
262 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
263 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
264 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
265 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
266 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ปทุมธานี
267 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
268 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
269 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา
270 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
271 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม
272 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม