ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2018

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ครั้งที่ 16

  • ช่อง 7HD เปิดรับสมัครฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แบบทั่วประเทศ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน ที่อาคาร 2 ช่อง 7HD ตามวันเวลาราชการ
  • วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. แถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายรอบคัดเลือก ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018 ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดา
  • วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พิธีการจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2018 รอบสุดท้าย (10 ทีม) และพิธีมอบเงินสนับสนุนทีมฟุตบอลที่เข้ารอบสุดท้าย ที่ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 (อาคาร 1) ช่อง 7HD

ขนาดสนามฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2018

1.  ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้  มีชื่อว่า 
      “ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน  แชมป์กีฬา  7  สี ”

2.  การรับสมัคร 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครหรือ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.ch7.com  หรือ 7seesport.ch7.com  และ ยื่นใบสมัครได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เท่านั้น  โทร.  0 2495 7777 ต่อ 442 การประชุมและงานแถลงข่าว ผู้จัดการทีมสถานศึกษาต่างๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้แทน เข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกำหนดโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนนั้นได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯ เป็นที่ชัดเจนแล้วและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และระเบียบการแข่งขันนี้ฯโดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้ 

3.  จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
     3.1  ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า  12  คน และไม่เกิน  15  คน
     3.2  ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน  15  คนและไม่น้อยกว่า 12 คน
     3.3  ให้มีเจ้าหน้าที่ได้  8  คน ประกอบด้วย
          - ผู้จัดการทีม            1  คน
          - ผู้ช่วยผู้จัดการทีม   2  คน
          - ผู้ควบคุมทีม          1 คน
          - ผู้ฝึกสอน               1  คน
          - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน      2  คน
          - เจ้าหน้าที่ทีม          1  คน


4.  คุณสมบัติของนักกีฬา
ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
     4.1  ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
     4.2  ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 15 ปี  และไม่เกิน 18 ปี  ( พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 )

5.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
     5.1  ใบสมัครเข้าการแข่งขันของทีม ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจ ต้องเป็นผู้ลงนามเท่านั้น
     5.2  ทะเบียนรูปต้องติดรูปถ่าย ชุดนักเรียนเท่านั้น และ เจ้าหน้าที่ทีมชุดสุภาพ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) ไม่รับรูปที่ไม่ใช่รูปนักเรียน (ชุดพละ, ชุดรด. ,ชุดทั่วไป หรือถ่ายเอกสาร) และ รูปที่ถ่ายเกินกว่าหกเดือน
     5.3  สำเนาบัตรประชาชน 
     5.4  ใบรับรองสถานศึกษา ต้องติดรูปถ่ายชุดนักเรียน มีประทับตราสถานศึกษา และผู้มีอำนาจลงนามรับรองเท่านั้น (รบ. 7)
     5.5  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบสุดท้าย หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องจะไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้นเปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทั่วประเทศ จำกัดจำนวนไม่เกิน 128 โรงเรียน ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่นๆขึ้นมาแทนทีมที่สมัครและส่งเอกสารหลักฐานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี   
     
เส้นทางไปสนามแข่งขันรอบคัดเลือก (สนามซ้อมทีม เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด)


7.  การดำเนินการจัดการแข่งขัน
     7.1  การแข่งขันรอบคัดเลือก แข่งขันระหว่างวันที่  8-15  ตุลาคม  2561 *กรณีฝนตกทำให้พื้นสนามไม่สามารถใช้แข่งขันได้ จะงดแข่งขันและเลื่อนไปแข่งขันต่อในวันถัดไปหรือจนกว่าสนามจะพร้อมใช้ รอบสุดท้าย แข่งขันระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
     7.2  ทำการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอีก จำนวน 8 ทีม (รวมกับทีมแชมป์ และรองแชมป์ ครั้งที่แล้ว อีก 2 ทีม รวมเป็น 10 ทีม)
     7.3  แข่งขันแบบแพ้คัดออก จัดให้มีทีมวางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
            กลุ่ม A ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี พิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 8  ทีม ได้แก่ ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญ ศรีราชา, อัสสัมชัญธนบุรี,สารวิทยา,ปทุมคงคา, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย, วัดสุทธิวราราม
           กลุ่ม B ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี พิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้าย จำนวน  8  ทีม ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, กีฬากรุงเทพมหานคร, อัสสัมชัญ,ท่าข้ามพิทยาคม, กีฬา จ.ขอนแก่น,โพธินิมิตวิทยาคม, อิสลามวิทยาลัยฯ, สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ได้สิทธิ์เป็นทีมวาง  (ผลงานย้อนหลัง  2  ปี 2559 - 2560)
     7.4  การแข่งขันรอบสุดท้าย แบ่งสาย จะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย (เหย้า- เยือน) และ ทีมชนะเลิศ (สุรศักดิ์มนตรี) และทีมรองชนะเลิศ (ราชวินิตบางเขน) จากการแข่งขันครั้งที่แล้วได้สิทธิ์เป็นทีมยืนในรอบสุดท้าย ไม่ต้องลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก
     7.5  ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องเสียเงินค่าประกันทีม ๆ ละ 3,000 บาท  จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์ไม่มาแข่งขัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกันทีมคืน ระบุ บัญชีธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์  (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน) ชื่อบัญชีผู้รับเงินประกันคืน (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร) ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 70,000 บาท   และ ทีมที่มีระยะทางจากกรุงเทพฯ เกินกว่า  250 กิโลเมตร จะได้รับเงิน สนับสนุนค่าน้ำมัน ทีมละ 25,000 บาท
หมายเหตุ  หากสนามแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำการแข่งขันได้ ให้เลื่อนการแข่งขันไปแข่งในวันถัดไป หรือ เลื่อนโปรแกรมออกไปตามความเหมาะสม
     7.6  กติกาการแข่งขัน
          7.6.1  การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งครึ่งละ 15 นาที  พักระหว่างครึ่ง 5 นาที หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน ( กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคน จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ ) สำหรับใน รอบ 32 ทีม และ รอบ 16 ทีม เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแข่งครึ่งละ 25 นาที  พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  10 นาที  
          7.6.2  รอบสุดท้าน แบ่งสาย (เหย้า - เยือน) แข่งขันครึ่งละ 25 นาที  พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
          7.6.3  กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำหน้า)
          7.6.4  ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทำการแข่งขันภายใน 5 นาที ในรอบคัดเลือก และ 15 นาที ในรอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2 : 0 สำหรับทีมที่แข่งในรอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) ต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการแข่งขัน
     7.7  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสีเสื้อสำรองหรือใส่เสื้อที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เตรียมไว้ให้  เสื้อผู้เล่นหมายเลข  2-14 และเสื้อผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่านั้น
     7.8  นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วยก่อนทำการลงแข่งขัน
     7.9  สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
           1.  ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50 เมตร  ยาว 75 เมตร
                -  รอบคัดเลือก ใช้สนามซ้อมทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จ.นนทบุรี
                -  รอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) , รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ  ใช้สนามสนามกีฬาเทพหัสดิน ฯ และ/หรือสนามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด 
          2.  ขนาดลูกฟุตบอล  มาตรฐาน เบอร์  5 
          3.  หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขันซึ่งทีมต้องเตรียมพร้อมมาเอง
          4.  นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภัย (กว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว) ลงทำการแข่งขัน ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก, ตัด, ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ลงแข่งขัน
          5.  นักกีฬาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่ม หรือรองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาด
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/10/26/87205578.jpg

     7.10  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในรอบสุดท้าย ( เหย้า - เยือน)  อนุญาตให้เฉพาะกรณีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บและมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ไม่เกิน 2 คน  และระหว่างการแข่งขัน รอบสุดท้าย หากผู้รักษาประตูบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้ตลอดการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนผู้รักษาประตูได้ 1                คน  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ก่อน สำหรับผู้เล่น จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไม่ว่ากรณีใดๆ และระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยผู้เล่นได้ 4  คน จากผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตเท่านั้น
     7.11  คะแนนการแข่งขันในรอบสุดท้าย ( เหย้า - เยือน ) ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
              ทีมชนะ  ได้  3 คะแนน
              ทีมเสมอ ได้  1 คะแนน
              ทีมแพ้  ได้  0 คะแนน  
     7.12 กรณีการนับคะแนนเพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปและทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ปฏิบัติ ดังนี้
             -  ให้ดูจำนวนผลต่าง ประตูได้ - เสีย
             -  ให้ดูจำนวนประตูได้
             -  ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณี (Head to Head)
             -  ใช้กฏแฟร์เพลย์ (ใบเหลือง=1,ใบเหลือง+ใบเหลือง=2,ใบแดง=3,ใบเหลือง+ใบแดง=4)
             -  ใช้วิธีการจับสลาก
     7.13 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา  เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและต้องมี ไอดีการ์ด (หรือหลักฐานที่ฝ่ายจัดดำเนินการให้) หากไม่มี หรือถูกลงโทษ ห้ามอยู่ในที่นั่งสำรองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอกเขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน 3  ครั้งจะต้องขึ้นไปอยู่บนอัฒจันทร์และต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบการแข่งขันฯต่อไป
     7.14 การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนเหลือ 8 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย (เหย้า-เยือน) ต่อไป ทีมที่สนามแข่งขันไม่สามารถใช้ทำการแข่งขันได้ หรือ ไม่มีสนามแข่งขันจะต้องไปใช้สนามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดให้ และจะต้องเสียค่าบำรุงสนาม ให้กับเจ้าของสนามนั้น
     7.15 ในวันที่มีการแข่งขันในรอบ เหย้า-เยือน ทีมที่มีการแข่งขันในวันนั้นๆ จะต้องส่งตัวแทนมาประชุมก่อนการแข่งขันคู่แรก 1 ชั่วโมง ทั้ง 4  ทีม และต้องนำเสื้อที่ใช้แข่งขันในวันนั้นมาด้วย กรณี ทีมที่ไม่มาประชุมจะต้องยอมรับผลการประชุมในครั้งนั้น และถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะต้องถูกลงโทษตามข้อ 8 หากมีปัญหาในการแข่งขัน ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาทีมต่างๆจะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้

8.  การรักษามารยาท
     8.1  นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
          8.1.1  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2  ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
          8.1.2  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
          8.1.3  ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง  ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง  แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่
          8.1.4  เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ที่ก่อเหตุพูดจาหยาบคาย  ส่อเสียดด่าทอผู้ตัดสิน  คัดค้านการตัดสิน ทะเลาะวิวาท  ชกต่อย  ในระหว่างการแข่งขันหรือจบการแข่งขันกับทีมอื่นๆ หรือกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทางคณะกรรมการ พิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ออกจากการแข่งขันตลอดไป หรือ ตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันทันที และเลื่อนทีมอื่นขึ้นมาแทน
          8.1.5  นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกา หรือทำร้ายคู่ต่อสู้  และผู้ตัดสินมิได้ลงโทษในขณะแข่งขัน แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษย้อนหลังให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 ครั้งทันที  หรือมากกว่านั้นตามความผิดที่กระทำและปรับเงิน ตามบทลงโทษต่อไป
     8.2  นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้ยกเลิกในรอบสุดท้าย ยกเว้นกรณีทะเลาะวิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทำการแข่งขันและห้ามเพิ่มผู้เล่นอีก
     8.3  ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือ ผิดตามระเบียบฯนี้ ลงทำการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู  2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
     8.4  ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่คนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ฯ ประท้วงการตัดสิน ไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอก  สนามแข่งขัน  แสดงกริยาหรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้ำหรือขว้างขวดน้ำ หรืออื่นๆ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทันที
     8.5  ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม, กองเชียร์,  ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุ ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ย  ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม,และ สถานศึกษานั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้น และในครั้งต่อ ๆ ไป
     8.6   กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง  ห้ามจุพลุไฟ ประทัด และการลงไปในสนามแข่งขัน หรือ ขว้างปาสิ่งของต่างๆ  ลงไปในสนาม หรือบริเวณแข่งขัน  คัดค้านการตัดสิน และเชียร์ในลักษณะยั่วยุนักกีฬา  ทีมและกองเชียร์คู่แข่ง  จะถูกลงโทษทันที  โดยทางสถานศึกษาจะอ้างว่าไม่สามารถควบคุมดูแลได้  หรือไม่รับผิดชอบไม่ได้
     8.7  ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีม ลงไปในสนามแข่งขันในขณะที่ทำการแข่งขัน  หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน  แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน   ผู้ช่วยผู้ตัดสิน  เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม)  จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันที และถูกลงโทษต่อไป
     8.8  ทีมใดหรือสถานศึกษาใด ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดให้มีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ในวันถ่ายทอดสดหรือวันอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด  จะมีการพิจารณาการเข้าร่วมในครั้งต่อไป          
     8.9 สถานศึกษาใดจงใจนำนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาของตนเองมาลงเล่นให้มาว่ากรณีใดๆจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฯตลอดไป
     8.10 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฯนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

บทลงโทษ มีดังนี้
1. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท
2. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 400 บาท
3. นักกีฬาที่ถูกใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท
4. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 1,200 บาท และใบเหลืองยังคงค้างอยู่
5. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.3 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท
6. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.4 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
7. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.5 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 6 คะแนน
8. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.6 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
9.  ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8. 7 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และถูกพักการแข่งขัน 2 นัด
10. หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณาทั้งเรื่องการแข่งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

9.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติและมารยาทประกอบด้วย
- ผู้แทนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7
- ผู้แทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
- ผู้แทนกรมพลศึกษา
- ผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

10.  การประท้วง
ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฏิบัติ  ดังนี้
ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพร้อมหลักฐานเอกสาร และวางเงินประกันการประท้วง จำนวน 2,000  บาท  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันครั้งต่อไปจะเริ่มแข่งขัน สำหรับเงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

11.  รางวัลการแข่งขัน
     11.1  ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับเงินบำรุงทีมฟุตบอล (รวมค่าชุดแข่งขัน และ ค่ากองเชียร์) ทีมละ 70,000 บาท และ ใบประกาศนียบัตรรับรองการได้ผ่านเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จากทางช่อง 7
     11.3  เงินรางวัลในแต่ละนัด  ในรอบสุดท้าย
              -  ทีมชนะ ได้รับ  10,000  บาท
              -  ทีมเสมอ ได้รับ    5,000  บาท
              -  ทีมแพ้ ได้รับ    3,000  บาท
     11.4  รอบสุดท้าย  ทีมที่ได้ใบเหลือง  หรือใบแดง  จะถูกปรับจากเงินรางวัล  ดังนี้
              -  ใบเหลือง ใบละ       200  บาท
              -  ใบแดง ใบละ    1,000  บาท
              -  ใบเหลือง  2  ใบ  แล้วตามด้วยใบแดง     400  บาท ( เหลือง , เหลือง / แดง )
              -  ใบเหลือง  1  ใบ  แล้วตามด้วยใบแดง  1,200  บาท ( เหลือง , แดง )
     11.5    ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ  ได้รับ  300,000  บาท  รองชนะเลิศ ได้รับ  150,000  บาท
     11.6    ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ  อันดับ 3  ได้รับ  30,000  บาท
     11.7    ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับ 20,000 บาท
     11.8    ทุนการศึกษานักฟุตบอลยอดเยี่ยม  ได้รับ  25,000  บาท   
     11.9    ทุนการศึกษา ผู้ทำประตูสูงสุด ได้รับ  25,000  บาท
     11.10  ทุนการศึกษา  ทีมมารยาทยอดเยี่ยม   ได้รับ  30,000  บาท
     11.11  ทุนการศึกษา  ทีมเชียร์ยอดเยี่ยม  ได้รับ  30,000  บาท                                          

หมายเหตุ การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา  7 สี ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7 ร่วมกับ กรมพลศึกษา  สถาบันการพลศึกษา และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรแกรมการแข่งขัน  อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน และเวลา  ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะดำเนินการแข่งขัน (เป็นสิทธิ์ของทางสถานี ช่อง 7 สี) ในกรณีที่ทีมเข้ารอบสุดท้ายมาทำการแข่งขันช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขันให้ปฏิบัติ  ดังนี้

1.  มาช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขัน  1  ชั่วโมง  ถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
2.  ในวันที่มีการถ่ายทอดสด  ทีมที่ไม่สามารถมาดำเนินการแข่งขัน จนทำให้เกิดความเสียหาย ทีมจะต้องถูกปรับเป็นเงิน  50,000 บาท  และ แข่งขันนัดที่เหลือตามโปรแกรมเดิมที่กำหนด  และอาจงดการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไป

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7  คน แชมป์กีฬา  7  สี เป็นลิขสิทธิ์ของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7