เช้าข่าว 7 สี

วิ่งคบเพลิงโอลิมปิก โตเกียว เกมส์ ยังอยู่ที่ จ.มิเอะ

ขบวนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก "โตเกียวเกมส์ 2020" วันที่ 15 ยังคงอยู่ในจังหวัดมิเอะ โดยขบวนวิ่งผ่านบริเวณคุมาโนะโคโด ซึ่งเป็นเส้นทางแสวงบุญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก มุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าคุมาโนะฮงกู โดยขบวนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกจะใช้เวลา 121 วัน ในการวิ่งผ่าน 47 จังหวัดทั่วญี่ปุ่น ก่อนจะไปสิ้นสุดในวันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง