เช้าข่าว 7 สี

เปิดรับสมัครวิ่งเทรล Thailand By UTMB 2021

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดรับสมัครการแข่งขัน Thailand By UTMB 2021 เปิดรับสมัครนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก มาวิ่งไต่หลังคาประเทศไทย ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่สำคัญของประเทศไทย ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง