เช้าข่าว 7 สี

สมาคมกีฬายูยิตสูฯ จัดฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวให้ข้าราชการตำรวจกองกำกับการ 5

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการ 5 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่กีฬายูยิตสูให้เป็นที่รู้จักแก่เหล่าข้าราชการตำรวจ ก่อนต่อยอดนำไปผลิตนักกีฬายูยิตสูในสังกัด เพื่อก้าวเข้าสู่ในระดับทีมชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง