เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตสเกมส์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งล่าสุด สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ได้มีมติเลื่อนการจัดการแข่งขันจากเดิมระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 10-20 มีนาคม 2565 เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง