เช้าข่าว 7 สี

จัดการแข่งขัน ซับซีโร่ บางกอก ไอซ์สเก็ต 2020

ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ร่วมกับ สถาบันสเก็ตแห่งเอเซีย จัดการแข่งขัน “ซับซีโร่ บางกอก ไอซ์สเก็ต 2020“ ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกาบางนา โดยจัดการแข่งขันภายใต้รูปแบบ New Normal ไม่มีทีมจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ โดยหวังใช้เป็นสนามให้กับนักกีฬาเยาวชนของไทยได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพ ขณะที่ไม่สามารถออกไปทำการแข่งขันในต่างประเทศได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด