7HD ร้อนออนไลน์

น้ำป่าหลากท่วมพัทลุงหลังฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทางจังหวัดเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือ

วันนี้ (27 พ.ย. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันใน จ.พัทลุง ได้ส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา น้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ได้ไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง  น้ำป่าจากน้ำตกหนานสูงในพื้นที่ ต.คลองทรายขาว ได้ไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนตั่งแต่เช้าตรู่ โดยระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ้านเรือนประชาชนต้องจมอยู่ใต้น้ำ ขณะที่ทางผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งเทศบาลตำบลชะรัดเร่งนำกระสอบทรายแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อป้องกันมวลน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้าน แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมวลน้ำกำลังขยายวงกว้างในขณะนี้

ขณะเดียวกันในพื้นที่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และ อ.ป่าบอน ต่างก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำตกที่เพิ่มระดับสูงขึ้น และกำลังไหลหลากลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ส่วนในพื้นที่ อ.ควนขนุน ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลควนขนุน จุดที่รับน้ำจากฝายท่าแนะได้ถูกมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ล่าสุดระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ และเส้นทางจากสี่แยกโพธิ์ทอง ไปยัง อ.ควนขนุน บนผิวทางจราจรมีน้ำท่วมหลายจุดแต่รถยังวิ่งผ่านได้ และจากสี่แยกโพธิ์ทองไปยัง อ.ศรีบรรพต ตรงหน้าวัดล้อ ระดับน้ำท่วมผิวทางจราจรเช่นกัน รถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมเพิ่มขึ้น

ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงท้องฟ้ายังมืดครื้ม มีฝนตกในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกต่าง ๆ มีระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง  หลังน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากลงมา  ทางจังหวัดต้องออกประกาศเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแหล่งน้ำ ให้เพิ่มความระมัดระวังน้ำป่าหลาก โดยเฉพาะจุดเสี่ยงภัยให้ขนย้ายข้าวของไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัย  รวมทั้งให้คอยติดตามรับฟังคำพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด