เช้าข่าว 7 สี

Unmanned Library ห้องสมุดกำลังใจ แห่งแรกของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการห้องสมุด Unmanned Library หรือ "ห้องสมุดกำลังใจ" แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นบริการโฉมใหม่ ไม่ต้องใช้บุคลากร โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ มาบริหารจัดการห้องสมุดผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับบริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ใส่คำสั่งที่ต้องการผ่านเครื่องให้บริการ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือยืมหนังสือได้อีกด้วย

สำหรับภายในห้องสมุด ยังสามารถควบคุมการเปิด – ปิดห้องสมุด เปิด – ปิดระบบไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่าย Internet ผ่านผู้ควบคุมห้องสมุดได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง