เช้าข่าว 7 สี

ชุมชนบ้านนามน จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจก

พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จ ชุมชนบ้านนามน หมู่ที่ 1 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ การแก้ไขปัญหาขยะ และลดการเผา พร้อมคัดแยกขยะขาย สร้างงาน สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหา การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเผา ที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5

นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 เล่าให้ฟังว่า ชุมชนบ้านนามน เดิมมีวัสดุเหลือใช้ เป็นเศษขยะ และสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางผู้นำชุมชน และ ชาวบ้าน ได้ร่วมมือกัน นำขยะที่มีค่า มารีไซเคิล และจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยไปดูงานหลายที่ ก่อนนำมามาประยุกต์ใช้ในชุมชน เริ่มมาตั้งแต่ 2560 ปัจจุบันมีชาวบ้าน ร่วมโครงการ 150 ครัวเรือน

หลังจากมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนแห่งนี้แล้ว จะนำหลักการไปขยายผล สู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ เพราะการคัดแยกขยะ รีไซเคิล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และลดการเผาไหม้ ที่เป็นสาเหตุเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง