เช้าข่าว 7 สี

สวนเกษตร ผสมผสานคาเฟ่ จ.กำแพงเพชร

ชาวนารายดังกล่าวคือ นางสมจิตร แสงเมล์ อายุ 65 ปี ชาวตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่น้อมนำหลักทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ซึ่งป้าสมจิตร บอกว่า ก่อนหน้านี้เคยทำนา แต่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติแมลงศัตรูพืชทำให้ผลผลิตเสียหาย ขาดทุน ยอมแพ้ให้กับเพลี้ย จึงหันมาพัฒนาที่ดิน 14 ไร่ ทำการเกษตรผสมผสาน ช่วงแรกปลูกพืชผักสวนครัว ฝรั่ง น้อยหน่า กล้วย ทุเรียน มะม่วง และ พริก เมื่อผลผลิตออกตามฤดูกาล นำไปขายตลาด ศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร และประชารัฐ จากนั้นก็ขุดร่องสวน เลี้ยงปลา และริมร่องน้ำก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ขณะนี้ก็ได้ผลผลิต มีลูกค้าซื้อรับประทาน จึงเริ่มขยายนำพันธุ์มะพร้าวปลูกเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่ลูกชาย เห็นความก้าวหน้าการทำเกษตรยุคใหม่ จากผู้ผลิตพร้อมเป็นผู้จำหน่าย จึงคิดพัฒนาพื้นที่สร้างจุดพักผ่อน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้อารมณ์ธรรมชาติ โดยวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ จะเปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคาเฟ่ ร้านกาแฟ ให้นักท่องเที่ยว พร้อมนั่งตากอากาศเย็นสบาย ชมสวน ให้อาหาร มีมุมถ่ายรูป เช็กอิน และเลือกซื้อผลผลิตในสวนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง