เช้าข่าว 7 สี

กินเข่ากลางเดิ่น ชมปราสาทครบุรี จ.นครราชสีมา

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงปรางค์ครบุรี ที่บ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสครบรอบ 800 ปี เพื่ออนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอ พร้อมจัดให้มีกิจกรรม กินเข่ากลางเดิ่น ชมปราสาท ซึ่งชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน จะนำสำรับอาหารที่จัดเตรียมมา มาล้อมวงกินร่วมกัน หรือ ที่เรียกว่า "กินเข่าค่ำ" ที่บริเวณหน้าองค์ปรางค์ครบุรี พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง ที่จัดขึ้นอย่างอลังการ

สำหรับปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร เป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ระหว่างปี พ.ศ.1724 – 1753 เก่าแก่กว่า 800 ปีแล้ว โดยเป็นโรงพยาบาลในสมัยโบราณ หรือ ที่เรียกว่า อโรคยศาลา ใช้เป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วย ที่จะเดินทางไปแสวงบุญตามเมืองต่างๆ ในสมัยนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง