เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : สำคัญที่การมองโลก

เช้านี้ที่หมอชิต - การมองโลกในมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ช่วยให้เราคิดและตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นตัวอย่างของคนที่มองโลกเป็น และมองโลกออก ในช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ในวันนี้