เช้าข่าว 7 สี

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้จัดซื้อเตียงผู้ป่วยฯ

ชมรมใจแบ่งปัน-เพื่อสังคม จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้จัดซื้อเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟรอเยลเจมส์ ศาลายา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง