เช้าข่าว 7 สี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

นายอรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ที่สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ที่อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชนทั่วประเทศได้มาประลองฝีมือและเป็นเวทีเพื่อสร้างสมประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง