7HD ร้อนออนไลน์

ครม.มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน สิ้นสุด 30 พ.ย. 2563

วันนี้ (28 ต.ค.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะทรวงกลาโหมเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุด 31 ต.ค. 2563 ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2563 ทั้งนี้ การขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ในการประกาศใช้