สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : Run For Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย

เชิญชวนสายวิ่งร่วมโครงการ Virtual Run "Run For Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย" หารายได้สนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ งานนี้ได้ทั้งบุญ ทั้งสุขภาพ

คุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทางได้ที่ Website Thairun ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียน 500 บาท รับเสื้อและเหรียญ หรือทำบุญซื้อเสื้อวิ่ง ตัวละ 300 บาท สามารถบริจาคเข้าบัญชี คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-263-9600 ถึง 99 ต่อ 1101