สนามข่าว 7 สี

บัตรทองใช้สิทธิรักษาได้ทุกที่ยังอลวน เผยนำร่องเฉพาะพื้นที่ กทม. 1 พ.ย.นี้

ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า กรณีการคลายล็อกผู้ถือบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค เพื่อให้คนไข้ไปรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว เป็นความเข้าใจผิด แท้จริงแล้วเป็นการนำร่องเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จะเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรทองสามารถรักษาได้ทุกที่ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว เป็นการคลายล็อกบัตรทองรักษาได้ทุกที่ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่คลาดเคลื่อน และเข้าใจผิดกัน

แท้จริงแล้ว ผู้ป่วยบัตรทองสามารถไปรับบริการการแพทย์ปฐมภูมิ หรือรักษาเบื้องต้น ที่ไหนก็ได้ นั่นคือ จะไปโรงพยาบาลอำเภอไหนก็ได้ แต่จะมุ่งหน้าตรงไปยังโรงพยาบาลการแพทย์เฉพาะทางไม่ได้ เช่น จะมุ่งไปโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี ทำเช่นนั้นโดยตรงไม่ได้ 

ตามขั้นตอนยังต้องผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลรักษาก่อน ถ้าเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในพื้นที่แล้ว จึงค่อยส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลใหญ่ ๆ และยังต้องใช้ใบส่งตัวอยู่ แต่กรณีที่ยกเว้น คือ ถ้าเป็นผู้ป่วยในอยู่แล้ว หรือได้รับการรับตัวเข้าเป็นผู้ป่วยใน หรือเป็นมะเร็ง กรณีนี้ไม่ต้องมารอใบส่งตัวย้อนหลัง

ประธานชมรมแพทย์ชนบท ย้ำขอให้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ออกมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนและถูกต้อง อย่าให้คนไข้ที่มีสิทธิบัตรทองเข้าใจผิด และเกิดความสับสน

เรื่องนี้มาจากข่าวที่ว่า สปสช. จะคลายล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ของบัตรทอง เตรียมทดลองให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพมหานคร สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่น และคลินิกเฉพาะทางชุมชน ที่เข้าร่วมสิทธิบัตรทองได้ทุกแห่ง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิบัตรทองจะถูกจับคู่กับหน่วยบริการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ตั้งเป้าที่จะประสานหน่วยบริการ 500 แห่ง ให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ผู้ใช้สิทธิบัตรทองใน กทม. สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการทุกแห่ง และสามารถนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้อีกด้วย โดยจะเริ่มทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดัน ก่อน แล้วจะขยายไปถึงกลุ่มผู้ป่วยนอกต่อไป

สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ต้องใช้ใบส่งตัว สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเองโดยอัตโนมัติ

ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ และไม่แออัด พอผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ประสานจัดหาโรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพรักษาโรคมะเร็งได้ทันที

มาตรการคลายล็อกสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการตรวจพบทุจริตการเบิกจ่ายเงินจากบัตรทองจากหน่วยบริการหลายแห่งใน กทม. ที่ทำให้ สปสช. ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการไปทั้งหมด 3 รอบ รวม 187 หน่วยบริการ และ 5 คลินิกทันตกรรม โดยมีประชาชนที่มีสิทธิบัตรทองใน กทม. เดือดร้อนกว่า 2 ล้านคน

ขอบคุณภาพจาก : Facebook นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ