สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สวท.ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน จ.นราธิวาส

คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ สวท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และภาคเอกชน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วย ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย และกลุ่มสตรีที่สามีเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่รวมกว่า 200 รายด้วย

นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม สวท. เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แทนการตรวจเยี่ยมตามปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ไม่เลือกการปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ให้คำแนะนำความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกำเนิด โดยไม่ขัดกับประเพณีและความเชื่อของศาสนา จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน และยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้นำร่องดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง