สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นายกรัฐมนตรีเร่งหนุนไทยมีวัคซีนโควิด-19

เมื่อวานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำปราศรัยในโอกาสที่วันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งสหประชาชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ไทยในฐานะชาติสมาชิก ก็พร้อมสนับสนุนยินดีร่วมปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาคมโลก เกิดความผาสุก และขอให้สหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในการทำให้วัคซีนรักษาโรคโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะที่ทุกประเทศมีสิทธิเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ในภาวะที่มีความต้องการใช้วัคซีนสูง การผลิตในช่วงแรกอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทยได้ใช้ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่ความต้องการใช้วัคซีนมีสูง และการผลิตในช่วงแรก อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก โดยต้องเน้นการพัฒนาวัคซีนในประเทศ ควบคู่กับนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาวัคซีนในประเทศ มีความก้าวหน้า และอยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 1 เพื่อผลิตวัคซีนต้นแบบ ตามแผนที่วางไว้ คือ ในไตรมาสแรกของปี 2564 และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผู้ผลิตที่กำลังทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 3 ซึ่งการพัฒนาวัคซีนก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ