รอบรั้วเอเชีย

แพทย์เกาหลีใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชั่วคราว

จากเหตุการณ์ พบผู้เสียชีวิตที่อาจเกี่ยวข้องกับ การวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 25 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และชายวัยรุ่นอายุ 17 ปีหนึ่งคน ทำให้ทางแพทยสมาคมแห่งเกาหลีใต้ ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาล ระงับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย แม้ในขณะนี้ มีประชาชนราว 13 ล้านคน จากทั้งหมด 19 ล้านคน เข้ารับการวัคซีนดังกล่าว ตามโครงการของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค"โควิด-19" แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ ได้ออกมาปฏิเสธ ที่จะระงับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแล้ว โดยให้เหตุผลว่า ทางเจ้าหน้าที่ ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างผู้เสียชีวิตกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เข้าใจและรู้สึกผิดหวังที่ทำให้ประชาชนมีความกังวลในความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมสัญญาว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย