ห้องข่าววาไรตี้

บัวบูชา พาเที่ยว : วังเวียง กุ้ยหลินแห่ง สปป.ลาว

บัวบูชา พาเที่ยว วันนี้ยังอยู่กันที่ สปป.ลาว แต่จะพาไป เมืองวังเวียง ที่อยู่ทางเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ จนได้รับฉายาว่าเป็น "กุ้ยหลินแห่ง สปป.ลาว"...