สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สั่งดูแลประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระวังการก่อเหตุจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รับฟังความคืบหน้างานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เหตุรุนแรงในทุกพื้นที่ลดลง ประชาชนตื่นตัวให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลและหมู่บ้านมากขึ้น

โดย รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เน้นดูแลความปลอดภัยยกระดับการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย โดยขอให้ยึดมั่นในหลักสันติวิธีและหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งขอให้เดินหน้าสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่และช่วยดูแลป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนคำสอนทางศาสนา ไม่ให้มีการใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งให้ยกระดับการศึกษา เด็กต้องอ่านออกเขียนไทยได้ทุกคน รวมทั้งเร่งวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนทั้ง 4 เมืองหลัก