เช้าข่าว 7 สี

อบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสูให้ถูกต้องเป็นสากล

นายชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน จัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสูในหลักสูตรต่างๆ ให้มีจรรยาบรรณของผู้ตัดสิน และนำไปปฏิบัติในการจัดการแข่งขันอย่างถูกต้องเป็นสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง