เช้าข่าว 7 สี

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่งทำแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 5 ปี และได้กำหนดการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นวาระแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง