เช้าข่าว 7 สี

กกท. จัดโครงการพัฒนานักเตะเยาวชนสู่ระดับอาชีพ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานพิธีแถลงข่าว โครงการเตรียมนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ "เอ็กเซลเลนท์ เซ็นเตอร์" โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลที่ดีที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมนักกีฬาสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพ และเข้าสู่วงการฟุตบอลของประเทศ รวมถึงผลักดันสู่ระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง