7HD ร้อนออนไลน์

ลงดาบ! สั่งรื้อโรงแรมชื่อดัง รุกคลองสาธารณะบนเกาะสมุย

วันนี้ (27 ก.ย.63) พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีชาวบ้านบนเกาะสมุยร้องเรียนผ่านทาง กอ.รมน.ภาค4 พื้นที่เกาะสมุย ให้ตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารปิดกั้นลำคลองบางมะพร้าว หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ โดยประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเดิมมีสภาพเป็นลำคลองสาธารณประโยชน์ พร้อมกล่าวว่าบริเวณโรงแรมของเอกชนรายหนึ่ง มีบุคคลหรือนิติบุคคล ดำเนินการถมคลองหรือก่อสร้างอาคารรุกล้ำคลองบางมะพร้าว ตามที่ประชาชนใช้ร่วมกันจริง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/27/5f708500bb5bd8.01473483.jpg

ที่ประชุมจึงมีมติว่าให้โรงแรมเอกชนชื่อดัง ซึ่งมีการก่อสร้างไม่ตรงกับสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งให้อำเภอเกาะสมุย และเทศบาลนครเกาะสมุย ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและบุกรุกที่สาธารณประโยชน์อย่างเด็ดขาด โดยให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ดำเนินการแจ้งระงับการปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำและแจ้งเหตุอันควรกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดไปยังผู้ปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ โดยให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมกัน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/27/5f70850077d2b4.64752138.jpg

พร้อมกับให้เทศบาลนครเกาะสมุย แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย เพื่อดำเนินคดีอาญากับบริษัทเอกชน ผู้เป็นเจ้าของอาคารที่พักโรงแรมและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างอาคารบนที่ดินสาธารณะ พร้อมกับขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดให้พนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย สรุปสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 705/2563 เสนอต่อพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/27/5f708500992706.08763863.jpg

นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อาศัยตามอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งให้อำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย ทำการรังวัดแบ่งแยกที่สาธารณประโยชน์ บริเวณคลองบางมะพร้าว หมู่1 ตำบลแม่น้ำ และขึ้นทะเบียนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) โดยระบุแนวเขตให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและขจัดปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป