ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ตลาดแรงงานต้องการจ้างคนแบบไหน

ในยุคโควิด-19 เศรษฐกิจแย่แบบนี้ นายจ้างต้องการแรงงานแบบไหน ต้องมีคุณสมบัติเรื่องใดเด่น ติดตามได้จากรายงาน

ความต้องการแรงงานในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนผันไปตามสถานการณ์ ยิ่งเกิดวิกฤตโควิด-19 ก็ยิ่งตอกย้ำว่าแรงงานที่นายจ้างต้องการในยุคนี้ไม่ได้ต้องการแค่คนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ต้องโดดเด่นอย่างน้อย 3 อย่าง เด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ เด่นด้านความขยันอดทน ยืดหยุ่น ปรับตัว และต้องมีทักษะพื้นฐานในการทำงาน แม้่ในความเป็นจริง 1 คนกับ 3 คุณสมบัติเด่น หาได้ยากในตลาดแรงงาน ดังนั้นต้องเร่งปรับตัว แสวงหา 3 สิ่งนี้มาอยู่ในตัวตน เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างความได้เปรียบ

หางานก็สำคัญ ได้งานแล้วก็สำคัญ ทั้งลูกจ้าง นายจ้างต้องปรับตัว ต้องวางแผนชีวิต และวางคุณค่าของงาน แม้มีช่องว่างช่วงวัยที่ต่างกัน เพื่อให้ได้คนที่มาช่วยเสริมทัพความแข็งแร่งของธุรกิจ 

ทุกวันนี้ ไม่ว่าใครต้องปรับตัว โดยเฉพาะแรงงานวัย 45 ปีขึ้นไป แรงงานที่มีทักษะต่ำที่มีโอกาสตกงานมากที่สุด และต้องเตรียมพร้อม มีเงินเก็บออม มีอาชีพเสริม เพิ่มทักษะ เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตวันข้างหน้าหากว่างงานก็ยังพอมีหนทางก้าวต่อไปได้