ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรแฉพิรุธ เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพ ตอนที่ 5

หลังจากเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ออกมาเปิดโปงกรณีที่วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดกลับคืนเป็นเงินสด เพื่อทำถุงยังชีพถุงละ 500 บาทแจกให้

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และโครงการเทศน์มหาชาติปีงบประมาณ 2563 ที่กระทรวงวัฒนธรรมให้เงินอุดหนุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดที่ร่วมโครงการ

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่ามอบให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว สอดรับกับโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ยืนยันกระทรวงให้ความสำคัญต่อปัญหานี้ จึงให้กองกฎหมายตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน ทั้งนี้ หากมีมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็จะพิจารณาลงโทษหนักสุดตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอดรับกับการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเรื่องนี้แล้ว โดยจะขยายผลทุกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน รวมทั้งวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรยอมรับขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดจากทุกวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมรับโอนเข้าบัญชีวัด เพื่อทำถุงยังชีพในภาพรวมของทั้งจังหวัดพิจิตรแจกให้ชาวบ้านช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ยืนยันทำถูกต้องตามกฎหมาย

การขยายผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากการแก้ไขปัญหานี้มีความคืบหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7