เช้าข่าว 7 สี

ภัสสร ไบรอันท นั่งนายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สฯ

สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งผลการเลือกตั้ง คุณภัสสร ไบรอันท ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยคนใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 3 เสียง และงดออกเสียง 2 ชมรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง