ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรแฉพิรุธ เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพ ตอนที่ 4

วัดดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 2 โครงการ โอนเข้าบัญชีวัด 20,000 บาท โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนปี 2563 และโครงการเทศน์มหาชาติได้รับ 32,000 บาท แต่ไม่ได้ดำเนินการ มีการระบาดโรคโควิด-19 วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดเป็นเงินสดจากวัดดังตะขบ 52,000 บาท เพื่อนำไปซื้อของทำถุงยังชีพถุงละ 500 บาท แจกให้ชาวบ้านเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

ล่าสุด วันอังคารที่ผ่านมาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ยืนยันอีกครั้งเงินอุดหนุนวัดที่ขอเรียกรับคืน 330,000 บาท นำไปจัดทำถุงยังชีพถุงละ 500 บาท จำนวน 660 ถุง แจกให้ชาวบ้านตามรายชื่อที่ได้รับแจ้ง ขณะที่ไวยาวัจกร,กรรมการวัดดงตะขบ ตั้งข้อสังเกตราคาถุงยังชีพ 

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตามที่เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร้องเรียน ระบุพฤติการณ์นี้ทำไม่ถูกต้องให้องค์กรตรวจสอบขยายผล

กรณีเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดที่จังหวัดพิจิตร ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ ทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจย่อมต้องรับผลกรรมนั้นไม่มีใครใหญ่เหนือกรรม ฟ้ามีตา ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขณะที่ ป.ป.ช.พิจิตรลงพื้นที่หาข้อมูลติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7