เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กันยายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กันยายน 2563

ช่วงนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย...