ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรแฉพิรุธ เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพ ตอนที่ 3

“เครือข่ายชาวพิจิตร ร้องคอลัมน์หมายเลข 7 แฉพิรุธวัฒนธรรมพิจิตร เรียกคืนเงินอุดหนุนวัดโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทำถุงยังชีพ”

วัดท่าหลวง เป็นอีกวัดที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนปี 2563 ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 10,000 บาทเหมือนกับอีก 32 วัด ที่เข้าร่วมโครงการ แต่ต้องยุติหลังมีการระบาดของโรคโควิด- 19 วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จึงหารือกับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนเป็นเงินสดจากวัดท่าหลวง ยืนยันวิธีนี้ไม่ผิดกฎหมาย เพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของทำถุงยังชีพแจกชาวบ้าน จึงไม่ขัดข้อง

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ยังเห็นว่าการเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดหากไม่แน่ใจควรสอบถามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด วัดท่าหลวง ได้ทำโรงครัวและถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนอยู่แล้ว

ขณะที่วัดดงตะขบ เป็นอีกวัดที่วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัด 2 โครงการ เป็นเงินสดรวม 52,000 บาท นำไปจัดซื้อของทำถุงยังชีพแจกชาวบ้าน ทั้งที่วัดดงตะขบ ดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว

จะเห็นได้ว่าวัดต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม มีศักยภาพสามารถจัดซื้อสิ่งของทำถุงยังชีพแจกชาวบ้านในชุมชนได้ ทำไมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จึงไม่ให้วัดดำเนินการเองแต่เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดเป็นเงินสด ข้อสงสัยนี้ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7