เช้านี้ที่หมอชิต

มติ ครม.เคาะวันหยุดเพิ่ม 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค.นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (22 ก.ย.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม 2 ช่วง คือ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน

และยังได้เปลี่ยนแปลงวันหยุด จากเดิมหยุดวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม โดยให้ย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม แทน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10-13 ธันวาคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า การประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพราะต้องการให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียน ซึ่งจะทำให้ได้ไปเที่ยวกันทั้งครอบครัว