ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรแฉพิรุธ เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพ ตอนที่ 2

เครือข่ายชาวพิจิตรร้องคอลัมน์หมายเลข 7 แฉพิรุธวัฒนธรรมพิจิตรเรียกคืนเงินอุดหนุนวัดโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติเพื่อทำถุงยังชีพ

ข้อมูลที่เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพิจิตร เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ระบุเงินอุดหนุนวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมโอนเข้าบัญชี 33 วัดในจังหวัดพิจิตรที่

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนปี 2563 รวม 330,000 บาท เฉลี่ยวัดละ 1 หมื่นบาท แต่หลังมีการระบาดโรคโควิด 19 จึงยุติโครงการ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่จึงไปขอคืนเงินอุดหนุนจากทุกวัดเป็น

เงินสด โดยไม่นำลงรับเข้าบัญชีราชการ แต่นำไปซื้อสิ่งของทำถุงยังชีพ ถุงละ 500 บาทมอบคืนให้ทุกวัดตามวงเงินอุดหนุนที่ได้รับ เพื่อแจกให้ชาวบ้านในชุมชนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

การเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดนำไปจัดซื้อของทำถุงยังชีพ แม้วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรยืนยันว่าทำถูกต้อง โดยทุกวัดต่างก็เห็นด้วย

ต่างจากข้อมูลที่คอลัมน์หมายเลข 7 ได้จากเจ้าอาวาสวัดสำนักขุนเณร ซึ่งได้เงินอุดหนุนโอนเข้าบัญชีวัด 17,000 บาท แต่วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขอคืนทั้งหมดเป็นเงินสดจึงให้หลักปฏิบัติ 5 ส. เพื่อเป็นข้อคิด

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง.ยืนยันการเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดด้วยวิธีนี้เป็นการเลี่ยงระเบียบพร้อมตั้งข้อสังเกตสิ่งของที่จัดซื้อทำถุงยังชีพ มีราคาเท่ากับเงินอุดหนุน หรือไม่

ถุงยังชีพที่วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบกลับคืนให้วัดแทนเงินอุดหนุน หลายวัดตรวจพบข้อพิรุธ ขณะที่บางวัดได้รับเงินอุดหนุน 2 โครงการ แต่สุดท้ายถูกเรียกรับคืนเป็นเงินสดทั้งหมด …