เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กันยายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กันยายน 2563

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง