รอบรั้วรอบโลก

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 31 ล้านคน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 31 ล้านคน ขณะที่โรงเรียนบางระดับชั้นในอินเดีย เตรียมให้นักเรียนกลับมาเรียนได้แล้วในวันพรุ่งนี้ แม้ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มเกือบ 100,000 คนต่อวัน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 31 ล้านคนแล้ว โดยสหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก เกือบ 7 ล้านคน ตามมาด้วยอินเดียมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 5.4 ล้านคน ส่วนบราซิล มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 4.5 ล้านคน

ขณะที่ทางการอินเดีย มีมติอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 ทั่วประเทศ กลับไปเรียนได้โดยสมัครใจ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป โดยจะมีการเรียนการสอนทั้งที่โรงเรียนและการเรียนออนไลน์ควบคู่กันไป ซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนต่าง ๆ ก็มีการทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้ว และมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดภายในโรงเรียนอีกด้วย

ส่วนที่ฟิลิปปินส์ ประชาชนในกรุงมะนิลาต่างยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยการสวมหน้ากากอนามัยและเฟซชีลด์ ในที่สาธารณะ และบนรถโดยสารประจำทาง โดยประชาชนต่างบอกตรงกันว่า ทุกคนควรต้องมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปมากกว่านี้