เช้าข่าว 7 สี

กรมพลศึกษา จับมือ นอร์ทกรุงเทพ จัดมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 15

กรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดงานสัมมนากีฬาไทย "กรมพลศึกษา นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 15" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้เผยแพร่สืบไป จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง