เช้าข่าว 7 สี

สธ.ย้ำ ไม่เพิ่มวันกักตัวนักท่องเที่ยว Long Stay

จากการที่ ครม.อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA หรือ STV ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ถึง 270 วัน ซึ่งมาตรการนี้นักท่องเที่ยวต้องมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนอยู่อาศัยระยะยาว โดยต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย ผ่านการคัดกรองและกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน และแสดงหลักฐานสถานที่พักอาศัยในไทยในระยะยาวด้วย  

เรื่องนี้ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากที่ดูรายละเอียดของมาตรการแล้ว ถือว่ามีความปลอดภัย รัดกุม สามารถติดตามตัว เพราะการกักตัว 14 วัน ถือว่าเพียงพอต่อการควบคุมโรคแล้ว ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เป็นมาตรการควบคุมโรคของกระบวนการสาธารณสุขไทย ที่ได้มาตรฐานสากล