เช้าข่าว 7 สี

ท่องเที่ยวแสวงบุญวิถีพุทธ จ.มหาสารคาม

ภาพสวยๆ งามๆ ในโครงการ "เยาวชนรวมใจท่องเที่ยว แสวงบุญวิถีพุทธ เรียนรู้คุณธรรมผ่านสื่อพื้นบ้าน" ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ผ่านสื่อศิลปินพื้นบ้าน จากศิลปินหมอลำชื่อดัง เดือนเพ็ญ อำนวยพร และทีมศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงในจังหวัดมหาสารคาม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง