เช้าข่าว 7 สี

เปิดคลินิกสอนฟุตบอล เยาวชนกำแพงเพชร

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย โดยเดินทางไปพบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่จังหวัดกำแพงเพชร
และยังได้เปิดคลินิกสอนฟุตบอลเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง