ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ทำขยะให้เป็นเงิน

ช่วงโควิด-19 แบบนี้ขยะเพิ่มขึ้นมาก ขยะที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้หลายคนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการทำขยะรีไซเคิล ซึ่งลงทุนไม่สูงมาก ติดตามในทำได้ ใช้เป็น...