อาทิตย์ติดข่าว

แพทย์เตือนแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เสี่ยงโควิด-19 ระบาด

แพทย์เตือนเฝ้าระวังแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้โควิด-19 แพร่ระบาดในไทย แนะเพิ่มอัตราการตรวจให้มากขึ้น ส่วนการกักตัวก่อนส่งกลับ ควรทำในรูปแบบ State Quarantine ป้องกันเชื้อแพร่กระจาย ส่วนวันนี้ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ศบค. รายงานว่า วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในไทย ทำให้ผู้ป่วยยืนยัน สะสมที่ 3,411 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 10 คน ทำให้ผู้ที่หายป่วยสะสมอยู่ที่ 3,252 คน ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 101 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ในเมียนมา ช่วง 10 วันที่ผ่านมา ทำให้ไทยควรเฝ้าระวังตามแนวพรมแดนธรรมชาติมากขึ้น และเพิ่มอัตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ส่วนการนำแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไปอยู่รวมกันสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างยิ่ง สิ่งที่ถูกต้องควรทำในรูปแบบ State Quarantine เพื่อกักตัว และตรวจหาเชื้อก่อนส่งกลับ นายแพทย์ยง ยืนยันว่า ขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อของไทยมีสูงมาก เพราะมีห้องปฏิบัติการที่จะตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสได้ประมาณ 250 แห่ง ไทยจึงต้องตรวจวินิจฉัยเชิงรุกมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดจนเกินการควบคุม