เกาะกระแสออนไลน์

เราเที่ยวด้วยกัน ปรับเกณฑ์ใหม่ สิทธิ์ที่พักสูงสุด 10 คืน-เพิ่มค่าตั๋วบินเป็น 2,000 บาท!

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.63  ที่เพจเฟซบุ๊กของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ เผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขยายสิทธิ์จากเดิมเฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทเอกชน พร้อมขยายสิทธิ์จากเดิมสูงสุด 5 คืนต่อราย เป็น 10 คืนต่อราย และให้ส่วนลดค่าโดยสารเครื่องบินจากเดิมรายละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท

โดยนายสมิทธิ์ พนมยงค์ โฆษกศบศ. ระบุว่า การปรับมาตรการมุ่งเน้นการดึงเอกชนเข้ามากระตุ้นการบริโภคเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในจังหวัดระยะไกลและการใช้สิทธิ์วันธรรมดา ทั้งนี้ ศบศ. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้ผ่าน www. เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งจำนวนสิทธิของที่พักและตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยเน้นย้ำว่า ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับสิทธิได้ทันที

โดยรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับส่วนลดการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ในส่วนของสายการบิน รวมถึงสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem)

ในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน ผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนำไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา

โครงการเที่ยวปันสุข จัดทำขึ้น เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยเที่ยวปันสุขนี้ประกอบไปด้วย 2 แพ็คเกจ คือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ให้อยู่ในโครงการเดียว และอีกแพ็คเกจ คือ “กำลังใจ” ซึ่งรัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนในส่วนของที่พักโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบิน


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์