7HD ร้อนออนไลน์

"โดนัลด์ ทรัมป์"ออกคำสั่งใหม่ให้ "ไบต์แดนซ์" ขายติ๊กต็อกใน 90 วัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศในคำสั่งใหม่บริหารฉบับใหม่ สั่งให้บริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) เจ้าของแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (Tiktok) ขายกิจการที่ดำเนินการในสหรัฐฯ ภายในเวลา 90 วันนับเป็นความพยายามล่าสุดในการกดดันบริษัทจีน

โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวอ้างถึงความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้งาน และอ้างว่าเขามีหลักฐานที่เชื่อถือได้และทำให้เชื่อว่า บริษัทไบต์แดนซ์ อาจดำเนินการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ คำสั่งใหม่ของผู้นำสหรัฐฯ เปรียบเสมือนการซื้อเวลาช่วยให้บริษัทไบต์แดนซ์ ผ่อนคลายจากการถูกกดดันลง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้นำสหรัฐฯ มีคำสั่งให้บังคับให้ติ๊กต็อกและหยุดทุกการดำเนินการ หากไม่บรรลุข้อตกลงในการขายกิจการให้บริษัทสหรัฐฯ ภายในเวลา 45 วัน

นอกจากนี้ นายทรัมป์ ยังกล่าวว่า จะสนับสนุนให้บริษัทไมโครซอฟ ซื้อกิจการแอปพลิเคชันติ๊กต็อก(Tiktok) ในสหรัฐฯ หากรัฐบาลสหรัฐฯ จะได้เงินส่วนหนึ่งเข้าคลังอีกด้วย