7HD ร้อนออนไลน์

ปภ.เผย 8 จังหวัดอ่วม ภัยน้ำป่า - ดินถล่ม

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (15 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่ 8 จังหวัด แบ่งเป็น

น้ำป่าไหลหลากใน พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน เลย อุดรธานี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวม 14 อำเภอ 33 ตำบล 163 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 858 ครัวเรือน และดินถล่มในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เกิดดินถล่มในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองแคว และอำเภอบ่อเกลือ รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ