สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เตือน! ไข้หวัดระบาดเป็นกลุ่มก้อน-ติดกันได้ง่ายในนักเรียน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนผู้ปกครอง ให้เฝ้าระวังบุตรหลานเวลาไปโรงเรียน หลังโรงเรียนกลับมาเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบแล้ว โดยเผยว่า นักเรียนที่ต้องไปเรียนในยุคโควิด-19 ในช่วงนี้ให้เฝ้าสังเกตไข้หวัด ในเด็กนักเรียน ที่มักจะระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งพบว่าไข้หวัดชนิดนี้เรียกว่า Rhinovirus โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A B และ C ซึ่งจะมักพบในเด็กอนุบาล และประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ไข้หวัดชนิดนี้เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจ บางรายเชื้อไวรัสลงหลอดเลือดจะมีอาการหายใจเร็วและหอบ คล้าย RSV ตามมาด้วยอาการไข้ต่ำๆ เป็นหวัด ไอ จาม ซึ่งไข้หวัด Rhinovirus จะแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อน และติดกันได้ง่าย ซึ่งหากมีคนเป็นหนึ่งคน จะยิ่งแพร่กระจายได้ง่ายในกลุ่มนักเรียนที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน

ซึ่งอาการของไข้หวัดชนิดนี้อาจสร้างความสับสน และกังวลใจให้กับผู้ปกครอง ที่วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่แล้ว จึงเน้นย้ำผู้ปกครองทุกคน ให้สังเกตอาการลูกๆ หมั่นตรวจวัดไข้ก่อนออกบ้านอยู่เสมอ หากมีไข้อ่อนๆ หรือเป็นหวัด ไอ จาม ควรให้ลูกงดไปโรงเรียนทันที และหากเป็นหนักควรไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อวินิจฉัยโรค หากอาการหายเป็นปกติค่อยให้กลับไปเรียนตามเดิม เพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้หวัดเป็นก้อนในนักเรียน และความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียนด้วย