สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ประเดิมงานแรกตั้งศูนย์แก้คนตกงานโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงแรงงานเป็นวันแรก เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ถือฤกษ์ดีเข้าทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนงานแรก ที่จะแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน คือการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน จะช่วยแก้ปัญหาคนตกงาน ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ซึ่งการทำงานภายในศูนย์แห่งนี้ ทุกฝ่ายงานต้องทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงาน โดยหน่วยงานแต่ละสังกัด จะต้องรวบรวม และรายงานปัญหา รวมถึงหาวิธีแก้ไข เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีงานทำ 

นอกจากนี้ จะมีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วย เช่น การฝึกสอนอาชีพเสริมด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง ช่วงตกงาน

จากกลุ่มแรงงาน มาต่อที่กลุ่มคนพิการ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เตรียมช่วยเหลือ ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจะต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุไม่ถึง 18 ปี โดยมีทั้งสิ้น 1,229,097 คน จากจำนวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการปัจจุบันที่ 2,020,000 คน