7HD ร้อนออนไลน์

แจงแจ้งตำหนิโทษเจ้าอาวาสวัดโคศุภราช เหตุเมินถูกร้องเรียน 4 ครั้ง

กรณีพระครูปลัดวิชาญ คำภีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโคศุภราช  ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง ขังตัวเองไว้ในกรงสุนัข ภายในวัด เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกพระสังฆาธิการสั่งตำหนิโทษเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากถูกร้องเรียนว่า เปิดธรรมะผ่านเครื่องขยายเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง

ล่าสุดพระครูกิตตยาภินันท์ เจ้าคณะตำบลมหาดไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระสังฆาธิการปกครอง กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า คณะพระสังฆาธิการได้ประชุมหารือจนมีมติให้ลงโทษด้วยการ ตำหนิโทษ เป็นระยะเวลา 3 ปี แก่พระครูปลัดวิชาญ เนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาถึง 4 ครั้ง เกี่ยวกับการเปิดเสียงสวดมนต์ผ่านเครื่องขยายเสียงตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน

โดยเมื่อถูกร้องเรียนครั้งแรก ได้พูดคุยกับพระครูปลัดวิชาญ และยอมรับว่า เปิดเสียงสวดมนต์จริง จึงให้ปรับปรุงแก้ไข จนกระทั่งเกิดการร้องเรียนขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ทางพระสังฆาธิการ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโทษ เพราะได้มีการตักเตือนและให้ปรับปรุงแล้ว โดยโทษดังกล่าว ถือเป็นโทษสถานเบา หากพระครูปลัดวิชาญทำคุณความดีสามารถลบล้างความผิดได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

พระครูกิตตยาภินันท์ ยังกล่าวถึงการที่พระครูปลัดวิชาญ ขังตัวเองในกรงสุนัขว่า จะส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงพระครูปลัดวิชาญ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมหาเถรสมาคม มีแนวทางปฏิบัติของสงฆ์ โดยหากพระภิกษุไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถทำเรื่องแย้งตามลำดับการปกครองได้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง